Prawa autorskie

Prawa autorskie

Warunkiem korzystania z platformy www.szkoleniafarmacja.pl jest akceptacja Praw autorskich.
Strona internetowa www.szkoleniafarmacja.pl – w dalszej treści Platforma.
Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy oraz Usług dostępnych na Platformie.
Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały audio, video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PRAWA AUTORSKIE

§1
Strona internetowa Platformy www.szkoleniafarmacja.pl oraz wszelkie Materiały w niej zawarte, w tym treści, teksty, ilustracje, tabele, zdjęcia, utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.). Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych na Platformie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

§2
Użytkownicy mogą korzystać ze strony Platformy oraz utworów i baz danych w niej zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.

§3
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie wszelkich wyżej wymienionych materiałów w całości lub w części bez pisemnej i własnoręcznie podpisanej zgody Aleksandry Bloch jest zabronione.